turto arba verslo vertinimas

turto arba verslo vertinimas
turto arba verslo vertinimas statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Turto arba verslo vertės nustatymas atitinkamu turto arba verslo vertinimo metodu, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje. šaltinis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr.86-4139)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • turto arba verslo vertinimas vidaus reikmėms — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Turto arba verslo vertinimas, atliekamas juridinio asmens arba užsienio valstybės įmonės filialo nuožiūra, siekiant užtikrinti juridinio asmens arba užsienio valstybės įmonės filialo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turto arba verslo vertinimas vidaus reikmėms — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Turto arba verslo vertinimas, Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo atliekamas savo nuožiūra, siekiant užtikrinti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • individualusis turto arba verslo vertinimas — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Turto arba verslo vertinimas pagal individualias jo savybes tam tikrą dieną atitinkamu turto arba verslo vertinimo metodu, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • retrospektyvinis turto arba verslo vertinimas — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Vertinimas, kai nustatoma praeityje buvusi turto arba verslo vertė. ryšiai: susijęs terminas – turto arba verslo vertinimas šaltinis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neprivalomasis turto arba verslo vertinimas — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Turto arba verslo vertinimas, atliekamas užsakovo iniciatyva, jo ir turto arba verslo vertinimo įmonės susitarimu. šaltinis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • individualusis turto arba verslo vertinimas — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Turto arba verslo vertinimas Turto ir verslo vertinimo standartuose nurodytais metodais atsižvelgiant į individualias vertinamo objekto savybes. šaltinis Lietuvos Respublikos turto ir verslo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • privalomasis turto arba verslo vertinimas — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Turto arba verslo vertinimas, atliekamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, veikiant valstybės ir visuomenės interesais. šaltinis Lietuvos Respublikos turto ir verslo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksas — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos, gavus asociacijų, vienijančių tik turto ir (arba) verslo vertintojus, pritarimą, patvirtintas dokumentas, kuriuo nustatomos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos atlikti turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių valstybinę priežiūrą įstaigos fiziniam asmeniui išduotas dokumentas,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turto arba verslo vertinimo paslaugos užsakovas — statusas Aprobuotas sritis turto vertinimas apibrėžtis Juridinis arba fizinis asmuo arba užsienio juridinio asmens ar organizacijos filialas, kuriam pagal jo nuostatus suteikta teisė sudaryti sutartis, sudaręs su turto arba verslo vertinimo įmone …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”